Detox

Våra kroppar utsätts dagligen för olika gifter. Detta kan ske i form av intag via kosten eller inandning. Även produkter som vi använder kan innehålla kemikalier som tas upp via huden och går ut i kroppen. Dessa behöver sedan finna sin väg ut ur kroppen igen för att inte ge oss bekymmer med hälsan. Till vår hjälp för att avlägsna gifter och slaggprodukter har vi njurar och lever. Det hävdas dock att vi i dagens samhälle intar mer av dessa ämnen än kroppen själv klarar av att hantera. Genom en så kallad detoxkur får kroppen den hjälp den behöver för att rena kroppen på gifter som lagrats i våra celler.

Hur det går till

En detoxkur innebär att under en begränsad tid inta livsmedel rika på antioxidanter och nyttiga näringsämnen. Ofta sker detta i form av juicer gjorda på bär, frukt och grönsaker. I samband med detoxen rekommenderas det ofta att man begränsar sitt intag av ohälsosam föda, som kött och sötsaker. Detta leder till att kroppen får en rejäl utrensning. Även om det ännu inte finns några vetenskapliga belägg för att metoden fungerar vittnar många om ökad energi, förbättrad sömn, minskad smärta och att magen balanseras efter en detoxkur.