Akupunktur

Akupunktur är en traditionell behandlingsmetod inom den kinesiska medicinen. Sedan år 1984 är det även tillåtet att utföra akupunktur på patienter inom vården i Sverige. Dock kallas metoden då istället för “sensorisk stimulering”. Den vitala skillnaden är att vid kinesisk akupunktur används flera olika behandlingstekniker. Vid ett första möte gör akupunktören en hälsobedömning utefter levnadsvanor och uttalade problem. Även tungan observeras och pulstagning sker på kinesiskt vis. Specifika punkter på kroppen stimuleras genom att tunna nålar sticks in i huden. Enligt traditionen ligger dessa punkter längs kroppens osynliga kraftfält, vilket kopplar samman det inre med det yttre.

Behandlingens effekt

Akupunktur har enligt forskning visat sig ha en betydande effekt vid smärtbehandling. I svensk vård används metoden främst för behandling av ryggvärk, tennisarmbåge, migrän och graviditetsorsakad smärta. Akupunktur kan också motverka illamående och kräkningar, vilket gör att det också används på cancersjuka vid cellgiftsbehandlingar.

Även om denna metod har en bevisad effekt är forskare i västvärlden inte övertygade om att det är de osynliga meridianerna som är orsaken, vilket är vad som påstås inom den kinesiska filosofin. Deras förklaring är istället att nålsticken blockerar smärtimpulser och aktiverar kroppens produktion av smärtstillande ämnen. Detta gör också nålarnas exakta placering oväsentlig enligt denna teori.