Massage

15th oktober 2019 stefan 0

Massage har använts i minst 5000 år och är idag den vanligaste metoden mot muskelspänningar. Tekniken skiljer sig något åt mellan olika kulturer, men